Otwórz się na innych
Bądź wrażliwy
Chcesz pomóc?

Dzięki wsparciu darczyńców możemy
skuteczniej wspierać potrzebujących.
Warto pomagać!

Potrzebujesz pomocy?

Szukasz wsparcia lub znasz osoby,
które potrzebują pomocy? Nie czekaj,
powiadom nas o tym!

Fundacja

Fundacja Świat Wrażliwy powstała z inicjatywy trzech kobiet Basi, Joli i Wiktorii,
które swoja pracą chcą sprawić aby bariery zniknęły, a przeszkody zostały pokonane.
Głównym celem naszej fundacji jest niesienie wszelakiej pomocy wszystkim
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym i potrzebującym.


Monika i Marcin
Kołodziejczyk

Milena Pazik

Dorota Kriger

Rada dzielnicy
Siedlce/Gdańsk