O fundacji

1. Współpraca z organizacjami administracji publicznej oraz z innymi instytucjami i podmiotami wspierającymi i działającymi na rzecz Fundacji.

2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

3. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

5. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej jest przyjmowany uchwałą Zarządu.