Kontakt

Fundacja "Świat Wrażliwy"
ul. Zakopiańska 32B/2
80-142 Gdansk

tel. 607 342 867
e-mail: kontakt@swiatwrazliwy.pl