Nasi podopieczni

Jarosław Kalinowski

22 lata, autyzm wczesnodziecięcy

Grzegorz Mielewicz

23 lata, autyzm

Katarzyna Bagińska

Kasia jest podopieczną Fundacji Świat Wrażliwy. Urodziła się przedwcześnie, ma epilepsję i jest niepełnosprawna intelektualnie. Systematyczna rehabilitacja pozwala Kasi na lepsze funkcjonowanie zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.

HIPOTERAPIA

EEG BIOFEEDBACK