Projekty

Fundacja Świat Wrażliwy rozpoczyna realizacje trzech projektów przy współpracy z MOPR w Gdańsku ul. Powstańców Warszawskich

1. "AKTYWIZACJA" - w ramach projektu tworzymy Centrum Aktywizacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach zajęć prowadzona będzie:
a) Aktywizacja psychiczna - spotkania z psychologiem, biofeedback
b) Aktywizacja społeczna - trening ekonomiczny, trening samoobsługi, trening dnia codziennego
c) Aktywizacja zawodowa - poradnictwo zawodowe, spotkania z doradca zawodowym
d) Aktywizacja kulturalno-integracyjna – arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, zajęcia rekreacyjne.

2. "INTEGRACJA" - w ramach projektu organizujemy warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym.

a) Warsztaty plastyczne
b) Warsztaty muzyczne
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i realizowane będą przy współpracy okolicznych szkół.

3. "PORADNICTWO" - w ramach tego projektu Fundacja będzie wspierać rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej poprzez:

a) współprace z pracownikiem socjalnym
b) współprace z psychologiem
c) współprace z prawnikiem
d) organizacje grup wsparcia

Wszystkie projekty realizowane będą w Gdańsku (Siedlce) w lokalu przy ul. Kartuskiej 108/112

Fundacja projekty te realizuje z własnych środków. Aby mogły być w pełni realizowane, potrzebujemy wsparcia rzeczowego i finansowego, dlatego prosimy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy i wsparcia w dowolnym zakresie, gdyż Państwa pomoc jest dla nas, a przede wszystkim naszych podopiecznych niezbędna.


Fundacja w swoich działaniach nie zapomina również o SENIORACH.

Dlatego też realizować będzie projekt "ŚWIAT SENIORA" - aktywizacja osób w wieku emerytalnym na terenie dzielnicy Siedlce w Gdańsku.
Projekt ten jest projektem konkursowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku/Wydział polityki społecznej.

W ramach projektu przeprowadzone będę następujące zajęcia:

1. Samoobrona
2. Kurs tańca/salsa
3. Talasoterapia/Silwoterapia
4. Nordinc Walking
5. Warsztaty terapeutyczne (arteterapia, decoupage, haft)
6. Poradnictwo w zakresie: spraw finansowych, poradnictwo lekarskie, warsztaty/spotkania z psychologiem

Projekt "Świat Seniora" realizowany będzie w Gdańsku na terenie dzielnicy Siedlce przy ul. Kartuskiej 108/112 oraz Kartuskiej 128 (budynek 8 LO).

Zadanie realizowane będzie w terminie od 04-2014 do 12-2014.

Do udziału w poszczególnych zajęciach zapraszamy seniorów.

Więcej informacji pod nr. tel. 882-089-933 oraz 607-342-867